ekskluzive

Kryeministri Edi Rama dhe Gent Sejko ishin përballë njëri-tjetrit sot në Konferencën e dytë të Shoqatës Shqiptare të Bankave, ku që të dy trajtuan në një pjesë të fjalimeve të tyre, çështjen e bilanceve të kompanive.Z.Rama te fjalimi i tij evidentoi faktin se bankat e nivelit të dytë pranojnë bilanc të ndryshëm me atë që i jepet tatimeve, me qëllim që kompanitë të marrin kreditë që dëshirojnë.Rama pohoi se kompanitë e mëdha deklarojnë dy bilance, njërin re

Media Galeri