Intervista

Një nga agjencitë më të hershme në Shqipëri, Vatra Design Consultancy, një markë e regjistruar, në pronësi të V Advertising, tashmë është një faktor i rëndësishëm rajonal në fushën e dizajnit, marketingut dhe komunikimit. Përveç bashkëpunimeve të saj të suksesshme në rajonin e Ballkanit dhe Evropës Lindore, agjencia ka krijuar zyrë përfaqësie në Londër dhe, prej vitesh zgjeron aktivitetin duke ofruar profesionalizmin e saj për kompani, klientë dhe partnerë

Media Galeri