Kosovë Politikë

Disa mbajtën greva e ca të tjerë edhe protesta. Format e reagimeve ndaj draft ligjit për paga të Administratës Publike ka nxitur një valë reagimesh, kryesisht tek punonjësit administrativë të institucioneve publike, të cilët janë shprehur të pakënaqur me mënyrën se si Ministria e Administratës dhe Pushtetit Lokal ka planifikuar të konsolidojë të ardhurat e tyre që vijnë nga buxheti i shtetit. Ligji i ri për Pagat kishte ardhur si nevojë që të bëhet nivelim

Media Galeri