Ekonomi

Qytetarët që duan të dhurojnë banesën apo prona të paluajtshme tek fëmijët e tyre apo bashkëshortët tek njëri-tjetri, nga viti i ardhshëm nuk do të paguajnë më tatimfitimin, si deri tani. Ky tatim aktualisht aplikohet në masën 15 për qind,...
Më Shumë...