Ekonomi

Gjatë këtij muaji monedha e BE-së, Euro arriti në Shqipëri minimumin historik përballë lekut në 12 vitet e fundit, dhe ka humbur mbi 15 % të vlerës së saj përballë monedhës shqiptare në 3 vitet e fundit. Ky zhvlerësim i...
Më Shumë...