Ekonomi

Kompanitë private kanë vite që lobojnë për të futur kolonën e dytë në sistemin e pensioneve, çka do të thotë se një pjesë e kontributeve që derdhen në shtet do të administrohen nga skemat private të pensioneve. Me anën e...
Më Shumë...