astronomi

Sistemi diellor është formuar në dy faza: kjo është hipoteza e sugjeruar nga të dhënat e reja dhe një simulim, i aftë të shpjegojë shumëllojshmërinë midis planetëve më të brendshëm shkëmborë, Mërkurit, Venusit, Tokës, Marsit dhe atyre të gaztë, siç...