Shëndeti

Tiranë – Komunitetet po luajnë përherë e më tepër në rol më të rëndësishëm si partnerë kyç për gatishmërinë dhe përgjigjen ndaj emergjencave të shëndetit publik. ‘Komunitetet’ përfshijnë jo vetëm grupet më të rrezikuara të popullsisë, por edhe aktorë të...