Udhëtime

Gjeni më poshtë disa nga imazhet mëprofesionale të fiksuara në celuloid nga fotoreporterët e agjencive më të mëdha ndërkombëtare, në korrespondencat e tyre anembanë botës. Mbi çdo foto gjeni edhe përshkrim të shkurtër për të1.Një bari mbledh kopenë e tij pranë malit Erciyes në Turqi2.Emigrantët e shpëtuar në Detin Mesdhe qëndrojnë në bordin e një anijeje përpara se të arrijnë në portin e Algciras në San Roque, Spanjë3.Ushtarët gjeorgjianë marrin pj

Media Galeri