good-news

Falë mendimit, krijimeve apo ideve të tyre, njerëzimi që njohim sot është, në një masë të madhe, rezultat i kontributeve të këtyre personazheve historike. Historia është plot me personazhe që kanë transformuar historinë e njerëzimit. Sot bota është ajo që...