Transmetuar më 27-11-2022, 10:53

Gjithçka është ekujlibër!

Kjo vlen edhe për raportin që njeriu duhet të ketë mes gjatësisë dhe peshës së tij trupore.

Teksa më poshtë kemi listruar raportin perfekt për balancën që duhet të ketë çdo njeri, e rëndësishme është që çdo njeri ta dojë veten dhe pranojë atë ashtu siç është.

Mos harroni se aktiviteti fizik dhe ushqyerja e shëndetëshme është çelësi për një stil jetes perfekt dhe jetëgjate.

(Gjatesia juaj – 100) – (10% x (Gjatesi – 100) = Pesha

– Nese jeni e gjate 1.50cm, pesha juaj ideale = 45.0 kg.

-Nese jeni e gjate 1.51cm, pesha juaj ideale = 45.9 kg.

– Nese jeni e gjate 1.52cm, pesha juaj ideale = 46.8 kg. – Nese jeni e gjate 1.53cm, pesha juaj ideale = 47.7 kg.

– Nese jeni e gjate 1.54cm, pesha juaj ideale = 48.6 kg.

– Nese jeni e gjate 1.55cm, pesha juaj ideale = 49.5 kg.

– Nese jeni e gjate 1.56cm, pesha juaj ideale = 50.4 kg.

– Nese jeni e gjate 1.57cm, pesha juaj ideale = 51.3 kg.

– Nese jeni e gjate 1.58cm, pesha juaj ideale = 52.2 kg.

– Nese jeni e gjate 1.59 cm, pesha juaj ideale = 53.1 kg.

– Nese jeni e gjate 1.60cm, pesha juaj ideale = 54.0kg.

– Nese jeni e gjate 1.61cm, pesha juaj ideale = 54.9 kg.

– Nese jeni e gjate 1.62cm, pesha juaj ideale = 55.8 kg.

– Nese jeni e gjate 1.63cm, pesha juaj ideale = 56.7 kg.

– Nese jeni e gjate 1.64cm, pesha juaj ideale =57.6 kg.

– Nese jeni e gjate 1.65cm, pesha juaj ideale = 58.5 kg.

– Nese jeni e gjate 1.66cm, pesha juaj ideale = 59.4 Kg.

– Nese jeni e gjate 1.67cm, pesha juaj ideale = 60.3 kg.

– Nese jeni e gjate 1.68cm, pesha juaj ideale = 61.2 kg.

– Nese jeni e gjate 1.69cm, pesha juaj ideale = 62.1 kg.

– Nese jeni e gjate 1.70cm, pesha juaj ideale = 62.9 kg.

– Nese jeni e gjate 1.71cm, pesha juaj ideale = 63.9 kg.

– Nese jeni e gjate 1.72cm, pesha juaj ideale = 64.8 kg.

– Nese jeni e gjate 1.73cm, pesha juaj ideale = 65.7 kg.

– Nese jeni e gjate 1.74cm, pesha juaj ideale = 66.6 kg.

-Nese jeni e gjate 1.75cm, pesha juaj ideale = 67.5 kg.

– Nese jeni e gjate 1.76cm, pesha juaj ideale = 68.4 kg.

– Nese jeni e gjate 1.77cm, pesha juaj ideale = 69.3 kg.

– Nese jeni e gjate 1.78cm, pesha juaj ideale = 70.2 kg.

-Nese jeni e gjate 1.79cm, pesha juaj ideale = 71.1 kg.

– Nese jeni e gjate 1.80cm, pesha juaj ideale = 71.9 kg.