Ekonomi

Komisioni Europian në raportin e tij të fundit për monitorimin e pastrimit të parave në Shqipëri ka publikuar dhe sektorët kryesorë, përmes të cilëve po bëhet pastrimi i parave në vend. Ai vë në dy mekanizma kryesorë, që janë lojërat...
Më Shumë...