Ekonomi

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ka nxjerrë një vendim në bazë të së cilës, administrata tatimore mund të rimbursojë TVSH-në me këste, në rastet kur bëhet fjale për shuma që i kalojnë 150 milionë lekë (1.2 milionë euro). Këto pagesa...
Më Shumë...