Ekonomi

Reduktimi i orarit të hapjes për dyqanet tregtare po konsiderohet nga komuniteti i biznesit në Greqi si pjesë e masave për uljen e kostove të rritura të energjisë. Hapi i parë po hidhet në Selanik, kryeqendra e rajonit të Maqedonisë...
05-09-2022, 07:29