Ekonomi

Gjatë vitit të fundit Shqipëria ka humbur dy gjyqe të mëdha në arbitrazh, me Francesco Becchetti, për më shumë se 100 milion euro, dhe së fundmi me firmën greke që mori përsipër punimet e aksit Tiranë-Elbasan, për 40 milion euro....
03-09-2020, 15:57