Opinion

Në vendin tonë të bukur ka humbur krejt sensi i masës. Sensi i turpit. Sensi i cipës. Sensi i faqes. Çdo gjë e pandershme bëhet aq hapur, flitet aq lehtësisht, merret aq me të qeshur, kalohet aq lehtë, sfumohet aq...
20-01-2021, 20:58