Opinion

Për të humbur sa më thellë, pra për të humbur me sukses, llomotit sa më tepër kundër partisë. Që të mos duket sikur duke llomotitur po çon ujë në mullirin e armikut, llomotitjen bëje në emër të parimit kush të...
16-08-2019, 13:40
09-08-2019, 06:42
Më Shumë...