auto

Segmenti më i vogël i tregut të makinave mbeti pa Smart. Dalje në treg e tij shënoi një histori interesante në epokën e mikro makinave. Makinat e vogla urbane në Evropë kanë qenë gjithmonë kryesoret, por kur Smart u shfaq...