Smartphones

Skema më e fundit e lidhur me aplikacionin e mesazheve rrezikon që shumë njerëz të mashtrohen. Kësisoj, @Wabetainfo jep indikacione dhe paralajmëron viktimat e mundshme. Në thelb, duhet të keni kujdes nga çdo "ftesë" për të provuar të rejat e...