Politikë

Ekzaltimi për Bllokun hasej kryesisht jashtë territorit të tij. Djemtë dhe vajzat single të popullit e ëndërronin lidhjen martesore të Bllokut si kulmi i fatit. Blloku perceptohej nga jashtë, nga të rinjtë beqar dhe prindërit e tyre si parajsë apo...
Më Shumë...