good-news

Pashkët, kremtohen tek besimtarët katolik si ringjallja e Krishtit, ku përgatitja nis me 7 javëshin e Kreshmeve dhe mbyllet me meshën e Vigjiljes së Pashkëve, pritjen e ringjalljes së Jezusit. Po çfarë janë Pashkët? Pashkët shënojnë ngjarjen më të rëndësishme...
01-08-2018, 17:02