Për reklama dhe njoftime tek NOA kontaktoni:
Tel: +355 68 20 54752
Email: [email protected]
Politikat e Privatësisë
Faqja zyrtare e internetit NOA.al garanton ruajtjen e privatësisë së vizitorëve të saj. Politika jonë e privatësisë përcakton mënyrën si trajtohen të dhënat e përftuara nga pajisja juaj kur lundron në faqet e NOA.al.

Kushdo që akseson këtë faqe interneti të NOA.al bie dakord me kushtet si vijojnë:

Informacion mbi të dhënat që mblidhen përmes cookies.

I ashtuquajturi "cookie" është një dokument i vogël që një faqe interneti ia kalon pajisjes tuaj në mënyrë që të mbajë mend disa informacione rreth asaj faqeje kur ju jeni të lidhur me të. Pajisja juaj e ndan informacionin që përmbahet në "cookie" vetëm me atë faqe interneti prej nga e ka marrë dhe faqet e tjera nuk mund t'ia kërkojnë atë.

Ekzistojnë dy lloje "cookie", të përkohshme dhe të përhershme. Të përkohshmet zgjasin për aq kohë sa lexuesi (broëser) juaj është i hapur. Me ta mbyllur atë, ky lloj "cookie" zhduket. Të përhershmit janë ata "cookie" që e ruajnë informacionin për një kohë më të gjatë në pajisjen tuaj.

Faqet e NOA.al mund të përdorin "cookie" të përkohshme për qëllime teknike të cilat e bëjnë më të lehtë kërkimin në faqe ose që ju lejojnë të modifikoni preferencat tuaja për të komunikuar më lehtë me faqen.

Disa faqe të NOA.al mund të përdorin edhe "cookie" të përhershme për t’ju ruajtur ju në kujtesë nga njëra vizitë te tjetra. Për shembull, ju mund të ruani preferencat tuaja për vizitën e ardhshme në atë faqe.

Në asnjë rast informacioni juaj privat, qoftë në një "cookie" të përkohshme apo të përhershme nuk i kalohet palëve të treta të cilat nuk kanë të drejtë ta kenë atë informacion. Nëse nuk dëshironi të keni "cookie" të përkohshme apo të përhershme në kompjuterin tuaj, ju mund t’i bllokoni ato. Por kjo mund të pengojë funksionimin e disa faqeve të NOA.al.