Metropol

Tradhtia është një gjemb gati i zakonshëm në shumë marrëdhënie afatgjata dhe mund t’u ndodhë edhe familjeve më të mira dhe më solide. Ndonëse ka një faktor kyç siç është koha e gjatë në lidhje, bashkëjetesë apo martesë, kjo nuk...