Sociale

Gjykata Kushtetuese do të vendos sot në lidhje me kërkesat e bëra pranë saj për shfuqizimin e ligjit për tatimin e profesioneve të lira. Partia Demokratike, ekspertët e licencuar, kontabilistët dhe avokatët, (kërkesat e të cilëve u bashkuan në një...