Sociale

Ministria e Brendshme njofton se Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, ka përpunuar një listë me institucione të cilave do t’u mbulojë nevojat, ku dominojnë institucionet shëndetësore, policia dhe kategoritë e tjera në gatishmëri. Agjencia e Blerjeve të Përqendruara (ABP), në...
05-04-2020, 20:00