Sociale

Qytetarët që pajisen për herë të parë me një leje drejtimi apo që bëjnë rinovim të asaj ekzistuese do të mund të njoftohen përmes telefonit ose email-it kur dokumenti të jetë gati. Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor njoftoi së...
Më Shumë...