edukate-fetare

Tiranë- Sazan Guri shquhet për për mendimin e drejtpërdrejtë, por edhe hulumtues. Shpesh ai ka habitur me deklatratat e tij. Rasti i fundit ishte në lidhje me origjinën e Krishtit: “Krishti është shqiptar dhe u kryqëzua me plis”, tha ai....