Maqedoni Sociale

Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka kaluar nw mbledhjen e fundit projekt–ligjin për themelimin e Inspektoratit për zbatimin e Gjuhëve, saktesisht gjuhës shqipe. Me këtë ligj rregullohet mënyra e inspektimit, përzgjedhja e Inspektorëve, por parashikohet edhe ulja e gjobave në...
Më Shumë...