Ajo

Flokët rriten rreth një centimetër në muaj, por rritja e tyre mund të stimulohet, megjithëse brenda disa limiteve. Për t’i rritur flokët në mënyrë natyrale dhe të shpejtë, ata duhet të kurohen, duke evituar së pari lyerjen e shpeshtë të...
02-05-2021, 16:41
15-03-2021, 23:54