Këmbimi Valutor
KËMBIMI VALUTOR
Kursi i këmbimit per ditën e sotme:
Euro Pound Dollar CHF
... LEKË ... LEKË ... LEKË ... LEKË
MKD CAD Yuan Krone
... LEKË ... LEKË ... LEKË ... LEKË
Kursi i këmbimit për të gjitha valutat: