Shëndeti

-Studimi kryesore tregon se konsumatorët e rritur që përdorin markën Vape të BAT-it Vuse[i] demonstruan rezultate dukshëm më të mira sesa duhanpirësit në lidhje me biomarkerët që lidhen me sëmundjet e lidhura me duhanin -Tek pjesëmarrësit që përdoren Vuse, u...