Shëndeti

Kolesteroli i lartë, roblemi për shumë njerëz, të cilët pas të tridhjetave të tyre, fillojnë ta pësojnë. Armiku kryesor për burrat dhe gratë që nga një moshë e caktuar fillojnë të pajtohen me ushqimin e shëndetshëm dhe jo për arsye...
Më Shumë...