Kontakt
KONTAKT I PËRGJITHSHËM
Për të kontaktuar me Agjencinë Kombëtare të Lajmeve NOA-InfoMedia:
Adresa: Kutia Postare Nr 86, 1016, Tiranë, Shqipëri
Telefon: +355 692054752