astronomi

Planeti ynë ka një temperaturë të pabarabartë “trupore”. Një gjysmë e humbet nxehtësinë e saj të brendshme më shpejt se tjetra, vazhdimisht për 400 milionë vitet e fundit. Humbja e pabarabartë e nxehtësisë është ndoshta trashëgimia e superkontinenteve të zhdukur prej...