Shtypi

Të nderuar lexues, kjo është një pasqyrë e faqeve të para të disa prej gazetave kryesore, për ditën e mërkurë 13 nëntor 2019.
Më Shumë...