njoftime

Banka e Shqipërisë për nevoja të plotësimit të vendeve vakante të punës, shpall për konkurrim vend të lirë pune për pozicionin e punës “Punonjës me arsim të mesëm/Përpunues fondesh” në Zyrën e Përpunimit të Fondeve, Sektori i Administrimit të Parasë...
04-10-2019, 21:28
01-01-2015, 16:59