njoftime

Banka e Shqipërisë për nevoja të plotësimit të vendeve vakante të punës, shpall për konkurrim një vend të lirë në pozicionin e punës “Specialist për sigurimin e brendshëm”, në Zyrën e Sigurimit të Brendshëm, Sektori i Sigurimit dhe Mbrojtjes Fizike...
04-10-2019, 21:28
01-01-2015, 16:59
Më Shumë...