Transmetuar më 07-10-2023, 22:00

Në Greqi, Gjykata ka marrë një vendim që vë në pikëpyetje familjen normale mes një burri dhe një gruaje, duke vendosur të shpallë të ligjshëm dy prindër të të njëjtit seks.

Vendimin e mori Gjykata e Shkallës së Parë të Selanikut, duke i hapur rrugë çifteve të të njëjtit seks që duan të birësojnë fëmijë.

Kjo gjykatë ka pranuar një vendim të gjykatës britanike, sipas të cilit kujdestaria e një fëmije të mitur i është caktuar një nnëe jobiologjike e cila ishte e martuar me një femër tjetër dhe u nda me të.

Vendimi gjyqësor i Gjykatës së Shkallës së Parë të Selanikut konsiderohet të jetë një hap i parë në lidhje me njohjen e prindërimit të të njëjtit seks.

Konkretisht, pas divorcit të dy femrave, në një gjykatë britanike u zhvillua një proces gjyqësor me qëllim kujdestarinë e fëmijës së tyre.

Rezultati ishte që kujdestaria e plotë t’i jepej nënës jobiologjike të fëmijës. Gjykata e Shkallës së Parë Njëanëtare e Selanikut, në vendimin 159/2022, njohu res judicata të vendimit britanik.

Është gjithashtu e dukshme që gjykata e njeh qartë prindërimin e të njëjtit seks, jo vetëm nëpërmjet vetë vendimit, por edhe përmes diskutimit rreth tij. Në veçanti, thuhet se refuzimi i vendimit ligjor britanik do të rezultonte në krijimin e diskriminimit ndaj fëmijës.

Për më tepër, i referohet barazisë statutore të martesës në "të paktën 15 vende të BE-së", madje duke thënë se ajo është injoruar nga rendi juridik i brendshëm.

Avokati Vassilis Sotiropoulos, i cili analizoi vendimin e gjykatës së Selanikut, ndalet në çështjen e njohjes së prindërimit të të njëjtit seks dhe vëren se “fakti u njoh nga Mbretëria e Bashkuar, pra një vendim gjyqësor britanik me të cilin kujdestaria i fëmijës së një çifti femrash të divorcuara ishte caktuar ekskluzivisht jo nënës biologjike të fëmijës, por "nënës" së dytë”.

Siç përmend avokati, Gjykata e Selanikut në vendimin e saj, e cila njohu res judicata të vendimit britanik pa marrë parasysh se ai cenon rendin publik grek.

Avokati thotë se rendi juridik grek lejon që një grua beqare të ketë një fëmijë nëpërmjet nënës surrogate, por njeh edhe marrëveshjen e bashkëjetesës mes çifteve të të njëjtit seks. /noa.al