Transmetuar më 04-10-2023, 10:45

SERBI- Milan Radoiçiç, i dyshuari për konfliktin e armatosur në Banjskë, do të lirohet nga paraburgimi, raporton media lokale ‘Nova.rs’.

Gjyqtari për procedurën paraprake të Gjykatës së Lartë në Beograd, pasi dëgjoi të pandehurin për arsyet e caktimit të paraburgimit, refuzoi propozimin e Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd për të caktuar paraburgim për shkaqe ligjore të parapara me nenin 211 paragrafi 1 pika. 1 të Kodit të Procedurës Penale, d.m.th për shkak të rrezikut të arratisjeve, është bërë e ditur nga Gjykata e Lartë në Beograd.

Radoiçiç i është shqiptuar masa e ndalimit të largimit nga vendbanimi, e cila i ka ndaluar të largohet nga territori i Republikës së Serbisë pa miratimin e gjykatës dhe i ka ndaluar të shkojë në territorin e Kosovës.

Atij iu është konfiskuar përkohësisht dokumenti i udhëtimit, përkatësisht pasaporta e Republikës së Serbisë, dhe i pandehuri është paralajmëruar se mund t’i shqiptohet paraburgimi nëse i shkel ndalesat dhe obligimet.

Radoiçiç akuzohet për veprën penale të prodhimit, mbajtjes, mbajtjes dhe trafikimit pa leje të armëve dhe lëndëve shpërthyese nga neni 348 paragrafët 4 dhe 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal në lidhje me veprën penale të pjesëmarrjes në grup që kryen vepër penale nga neni 349 paragrafi 2 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit penal dhe veprën penale krim i rëndë kundër sigurisë së përgjithshme nga neni 288 paragrafi 2 në lidhje me nenin 278 paragrafi 1 të Kodit penal.