Transmetuar më 07-09-2023, 23:28

Klonimi i zërit nga Inteligjenca Artificiale është rreziku më i fundit.

Kështu teknologjite e reja, ndër të cilat IA dhe Machine Learning, mund të përdoren nga kriminelët informatike për të kryer mashtrime apo shantazhe.

Klonimi i zërit përfshin krijimin e zërave sintetikë që imitojnë një zë të synuar përmes sintezës së të folurit. Duke klonuar një zë, bëhet i mundur përsëritja e tij me saktësi, duke mundësuar përdorimin e tij në asistentët e zërit ose aplikacionet e ndryshimit të zërit në kohë reale. Procesi zakonisht kërkon një sasi të konsiderueshme të të folurit të regjistruar për të gjeneruar një koleksion të të dhënave që më pas mund të përdoren për të krijuar një model të ri zanor. E thënë thjesht, duke ndjekur vetëm disa hapa të thjeshtë, klonet e zërit janë tashmë një realitet.

Pavarësisht se është një teknologji mbresëlënëse, klonimi i zërit të AI mund të shkelë të drejtat e privatësisë së njerëzve, veçanërisht kur bëhet fjalë për ruajtjen e informacionit personal. Aktorët keqdashës mund të shfrytëzojnë regjistrimet zanore të mbledhura për qëllime legjitime për t’u përfshirë në veprime të ndaluara si imitimi, mashtrimi apo edhe shantazhi.

Vjedhja e identitetit dhe mashtrimet e bazuara në zë përbëjnë një kërcënim serioz në një komb kaq të larmishëm dhe me popullsi të dendur si India, ku gjuhët dhe peizazhet kulturore mund të ndryshojnë shumë. Për më tepër, është e pamundur të shpërfillen implikimet etike dhe pasojat e klonimit të zërit të AI. Përdorimi i zërit të dikujt pa pëlqimin e tyre shkel të drejtat e tyre dhe ngre pyetje etike në lidhje me pronësinë dhe pëlqimin.

Klonimi i AI ka potencialin të ketë një ndikim të gjerë në shumë industri, veçanërisht ato që i kushtojnë një vlerë të lartë origjinalitetit, besimit dhe marrëdhënieve ndërpersonale.

Duke pasur parasysh rreziqet e mundshme dhe efektet negative që mund të rezultojnë nga klonimi i zërit të AI, po bëhet gjithnjë e më thelbësore të vendosen rregulla gjithëpërfshirëse. Këto duhet të përfshijnë të gjitha çështjet e privatësisë, ligjore dhe etike të ngritura nga teknologjia e klonimit të zërit.