Transmetuar më 07-08-2023, 12:23

Qeveria do të taksojë kasollet e lopëve, stallat dhe dhe stanet që blegtorët përdorin për të mbajtur bagëtitë e tyre. Projektligji i ri për tatimin mbi pasuritë e paluajtshme, veç banesave vë në regjim tatimor edhe njësitë e ndërtesave që përfshihen në kategorinë e pronave bujqësore-blegtorale.

Në nenin 3, ligji përkufizon si prona bujqësore dhe blegtorale çdo pasuri e paluajtshme, që shfrytëzohet apo është planifikuar të shfrytëzohet për qëllime bujqësore ose blegtorale, përfshirë, por duke mos u kufizuar te, arat, pemëtoret, vreshtat, ullishtat, kullotat, livadhet, stallat dhe pasuritë e paluajtshme që shfrytëzohen apo janë planifikuar të shfrytëzohen për veprimtari mbështetëse si, mbledhja, magazinimi dhe konservimi i mallrave bujqësore dhe blegtorale.

Madje regjimi tatimor mbi kasollet dhe stallat do të jetë më i ashpër se sa ai i banesave. Sipas draftit, taksa e kasolles do të variojë nga 0.15 për qind e vlerës deri në 0.3 për qind e vlerës.

Rrjedhimisht një fermer, i cili ka ngritur një stallë që kushton 500 mijë euro do të paguajë deri në 1500 euro taksë në vit për stallën. Vendosja e ndërtesave blegtorale nën taksim, në kohën kur Shqipëria po përballet me rënie drastike të numrit të bagëtive, pritet të dëmtojë edhe më shumë sektorin e blegtorisë.

Ndërkohë në të njëjtin ligj, qeveria është kujdesur që të ruajë përjashtimin fiskal të resorteve luksoze dhe hoteleve me 5 yje. Pra më draftin e ri, qeveria takson me taksë pasurie kasollet e lopëve, por jo hotelet dhe resorted luksoze./Oligarkia

Foto arkiv