Transmetuar më 03-05-2023, 20:16

Tiranë – Nga 1 qershori pagave të fashës nga 40 – 60 mijë lekë do t’i lehtësohet barra tatimore, kurse do të ketë deri dyfishim taksash për pagat më të larta.

Me ligjin e ri për tatimin mbi të ardhurat të gjithë ata që marrin 50 mijë lekë ose më pak do t’u mbahen vetëm kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të cilat janë rreth 35 për qind e pagës dhe 12 për qind paguhen nga punëmarrësi.

Për pagat nga 50 mijë e 1 lekë deri në 60 mijë lekë në muaj do të paguhet tatim mbi të ardhurat në masën 13 për qind të shumës mbi 35 mijë lekë.

Për një punonjës me pagë 60 mijë lekë, taksa që duhet të paguajë tashmë është 3250 lekë në muaj.

Për pagat 60 – 200 mijë lekë tatimi do jetë 13% dhe sipër 200 mijë lekëshit me 23%.

Shembuj konkretë:

Paga mujore 60 000 lekë: tatim mbi pagë: 3250 lekë

Pagat deri në 200 000 lekë: tatim mbi pagë, 13 për qind e shumës mbi 30 mijë.

Paga 100 mijë lekë paguan 9 100 lekë.

Paga 200 mijë lekë ka tatim 22 100 lekë.

Pagat mbi 200 000 lekë paguajnë në mënyrë fikse 22 100 lekë plus 13 për qind të çdo shume më tepër. Kështu një pagë 800 000 lekë do të paguajë tatim 100 100 lekë ose një të tetën e pagës. /noa.al