Transmetuar më 17-03-2023, 10:30

UASHINGTON, 17 mars 2023, noa.al – Bordi i Drejtorëve Ekzekutivë i Grupit të Bankës Botërore miratoi të enjten një Kuadër pesëvjeçar Partneriteti për Shqipërinë për periudhën 2023-2027 si dhe katër projekte të reja.

Kjo strategji synon të ndihmojë vendin të rimëkëmbet shpejt dhe të transformohet në një ekonomi më të fuqishme, më gjithpërfshirëse, me aftësi ripërtëritëse dhe më të gjelbër, si dhe të krijojë jetesë më të shëndetshme dhe produktive për popullin shqiptar.

Strategjia e re do të përqendrohet në tre sfida kyçe: më shumë dhe vende më të mira pune, përdorim më i mirë i kapitalit njerëzor, dhe aftësi e shtuar ripërtëritëse ndaj fatkeqësive natyrore dhe goditjeve të tjera, të gjitha të ndërthurura me përpjekjet për zgjerimin e digjitalizimit dhe përfshirjes.

Kuadri i ri i Partneritetit për Shqipërinë bazohet në arritjet e vendit dhe është në përputhje të plotë me përparësitë strategjike të Qeverisë. Kuadri ka një portofol financiar prej 900 milionë dollarësh.

"Kjo është ditë e shënuar për partneritetin më se 30 vjeçar me Shqipërinë", tha Emanuel Salinas, Menaxher i Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri. "Ne do të vijojmë të punojmë së bashku për institucione më të fuqishme, qeverisje të përmirësuar dhe forcimin e kapitalit njerëzor, si elementë kyçë për përballimin e sfidave të zhvillimit dhe nxitjen e rritjes së qëndrueshme dhe të barabartë."

Agjenda ambicioze e zhvillimit në Shqipëri kërkon mbështetje të efektshme përmes Qasjes së një Banke Botërore. Përpjekjet e përbashkëta me Korporatën Ndërkombëtare Financiare (IFC-në) do të përmirësojnë mjedisin e biznesit, do të zhvillojnë tregjet e kapitalit, do të përforcojnë legjislacionin dhe praktikat për partneritetet publike private, do të forcojnë konkurrueshmërinë, si dhe do të sigurojnë financim për zhvillimin afatgjatë. Agjencia Shumëpalëshe e Garantimit të Investimeve (MIGA) do të vijojë të mbështesë investimet e huaja përmes produkteve të sigurimit të riskut dhe do të lehtësojë investimet e huaja.

Katër projektet e reja të miratuara së bashku me Strategjinë arrijnë një vlerë prej 355 milion USD dhe tregojnë mbështetjen e Grupit të Bankës Botërore me qëllim që Shqipëria të arrijë rritje më të gjelbër, me më shumë aftësi ripërtëritëse dhe gjithëpërfshirje më të madhe.

Projekti i Ndërtimit të Urave të Forta (100 milionë $) synon rehabilitimin e urave në rrezik dhe përmirësimin e sistemeve të tyre të mirëmbajtjes.

Projekti i Bujqësisë Konkurruese dhe me Aftësi Përballuese ndaj Klimës (70 milionë $) do të përqendrohet në nxitjen e inovacionit në bujqësi, në zgjerimin e ujitjes inteligjente dhe rritjen e aksesit të produketeve bujqësore në tregjet vendase dhe ato të BE-së.

Projekti i Qasjes Universale në Shërbime Publike me Standard të Lartë (GovTech) (65 milionë $) do të ndihmojë digjitalizimin e shërbimeve publike dhe zgjerimin e aftësive digjitale për fëmijët në shkolla.

Financimi i Politikave të Zhvillimit (120 milionë $) do të ndihmojë në forcimin e aftësisë ripërtëritëse të ekonomisë dhe qëndrueshmërinë mjedisore të modelit të rritjes së Shqipërisë.

Këto projekte të reja do të plotësojnë portofolin aktual të Bankës Botërore prej 5 projektesh në fushat e zhvillimit të qëndrueshëm, infrastrukturës, dhe zhvillimit njerëzor. /noa.al