Transmetuar më 10-02-2023, 14:30

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë informoi sot në lidhje me takimin e zhvilluar në ambientet e Prokurorisë së Barcelonës, në Drejtorinë e Bashkëpunimit Gjyqësor Ndërkombëtar për rastin e të ndjerit, Saimir Sula.

Në takim u diskutuan çështjet e paraqitura paraprakisht palës spanjolle në rrugë elektronike në datë 06.02.2023, në lidhje me sa vijon:

–  Ecuria e ekzekutimit të letërporosisë së dytë të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë dërguar në Prill 2022

Pala spanjolle informoi Prokuroren Zj. Salavaci, se e kanë shqyrtuar dhe informacioni e kësaj kërkese dhe shumë shpejt do të përcillet pranë autoriteteve shqiptare, pasi është në përfundim.

–  Dërgimi i zemrës së të ndjerit S.S., autoriteteve Shqiptare për të kryer analizën e ADN-së

Pala spanjolle sqaroi se për shkak të hapjes së çështjes në Spanjë nga familjarët e të ndjerit, si dhe në kushtet kur shqyrtimi i çështjes aktualisht është në Gjykatën e Lartë, pritet marrja e vendimit nga ana e kësaj gjykate dhe më pas do të procedohet me dërgimin e zemrës në Shqipëri.

–  Kryerjen e testit të ADN-së

Në kushte kur ekzekutimi i letërporosisë është në proces, kryerja e testit do të vendoset nga gjykata spanjolle e cila aktualisht e ka në shqyrtim, por në çdo moment në përfundim të proceseve në Spanjë, zemra do të dërgohet në Shqipëri.

–  Mospërputhjen e datave e pretenduar nga motra e të ndjerit se studimi histopatologjik i zemrës së shtetasit S.S., është bërë me datë 22.04.2020, (ndërkohë që ky shtetas ka ndërruar jetë në datë 09.05.2020).

Në lidhje me këtë pretendim, nga pala spanjolle u sqarua se ky është një gabim material i shkruar, pasi studimi hispatologjik ka filluar më datë 22.05.2020, kjo edhe për faktin se datat e referuara në brendësi të vendimit provojnë se është një gabim material i shkruar.

Pala shqiptare, prokurori i çështjes, Zj. Salavaci, kërkoi informacion mbi:

–    Parashikimet e legjislacionit procedural spanjoll në lidhje me ruajtjen e materialit gjenetik apo organit mbi të cilin kryhet dhe çdo analizë shkencore. Prokurori spanjoll informoi se sipas procedurës penale spanjolle, organi (zemra) asgjësohet pas përfundimit të procesit.

–    Në lidhje me rastin konkret, prokurori shqiptar kërkoi garanci për ruajtjen e organit (zemra) dhe prokurori spanjoll vuri në dispozicion kopje të vendimit të Gjykatës së Barcelonës datë 25.08.2021, përcjellë urgjent në Institutin Kombëtar të Toksikologjisë dhe Mjekësisë Ligjore në Barcelone, ku ishte disponuar mosasgjësimi i organit (zemrës) së të ndjerit S.S., nga Instituti i Mjekësisë Ligjore.

Pala shqiptare, solli në vëmendjen e autoriteteve spanjolle sensibilitetin që kishte marrë kjo çështje në Shqipëri duke përfshirë median dhe institucionet përkatëse.