Transmetuar më 25-01-2023, 08:36

Nga Armando Meta

“Vila nr. 31”, ose siç njihet ndryshe “Vila e ish- diktatorit, Enver Hoxha”, nuk do tĂ« klasifikohet mĂ« si “Sekret ShtetĂ«ror”. Vendimi Ă«shtĂ« publikuar sot, dhe rtsh.al sjell detaje lidhur me shkaqet dhe arsyet qĂ« e kanĂ« shtyrĂ« DrejtorinĂ« e ShĂ«rbimeve Qeveritare, qĂ« tĂ« mos e klasifikojĂ« mĂ« tej informacionin rreth kĂ«saj godine si tĂ« “Klasifikuar” dhe "Sekret ShetĂ«ror”.

Komisioni i Deklasifikimit dhe ZhvlerĂ«simit tĂ« Informacionit tĂ« Klasifikuar “Sekret shtetĂ«ror (KDZH) nĂ« DrejtorinĂ« e ShĂ«rbimeve Qeveritare, bĂ«het e ditur se tashmĂ« e ka deklasifikuar plotĂ«sisht informacionet e klasifikuara pĂ«r “VilĂ«n nr. 31” si “Konfidencial”.

Kjo vĂ«rtetohet tashmĂ« edhe nga dokumenti me shkresĂ«n pĂ«rcjellĂ«se, “Projekt i RezidencĂ«s Qeveritare, Vila nr. 31”, me nivel klasifikimi “Konfidencial”, “PĂ«r informacionin e klasifikuar ‘Sekret shtetĂ«ror’”, “PĂ«r miratimin e rregullores pĂ«r deklasikimin dhe zhvlerĂ«simin e informacionit tĂ« klasifikuar ‘Sekret shtetĂ«ror’”.

Arsyet

Arsyet pĂ«r deklasifikimin e dokumentit tĂ« sipĂ«rcituar, i referohen njĂ« shkrese tĂ« ardhur nga Ministria e KulturĂ«s “Propozim pĂ«r bashkĂ«punim nĂ« fushĂ«n e kulturĂ«s”, ku shprehet interesi qĂ« ky dokument tĂ« deklasifikohet, pasi diktohet nga interesa tĂ« tjerĂ« tĂ« ndryshĂ«m nĂ« krahasim me nevojĂ«n pĂ«r tĂ« mbajtur dokumentin rreth “VilĂ«s nr. 31”, si tĂ« klasifikuar.

NĂ« vijim tĂ« shkresĂ«s sĂ« sipĂ«rcituar tĂ« ardhur nga Ministria e KulturĂ«s, grupet e punĂ«s mes ministrisĂ« sĂ« KulturĂ«s dhe DrejtorisĂ« sĂ« ShĂ«rbimeve Qeveritare, kanĂ« zhvilluar disa takime tĂ« njĂ«pasnjĂ«shme, duke analizuar prioritet dhe objektivat afatgjatĂ« nĂ« mbĂ«shtetje tĂ« programeve kulturore, tĂ« cilat do t’i ofrohen njĂ« publiku mĂ« tĂ« gjerĂ« dhe qĂ« duhet tĂ« zhvillohen nĂ« ambientet e RezidencĂ«s Qeveritare, “Vila nr. 31”.

NĂ« kĂ«to takime Ă«shtĂ« vlerĂ«suar se ka interes pĂ«r tĂ« ridimensionuar/rinovuar ambiente tĂ« RezidencĂ«s Qeveritare, “Vila nr. 31”, nĂ« funksion tĂ« organizimeve dhe promovimeve tĂ« ndryshme artistike, kulturore etj., nga studiues vendĂ«s dhe tĂ« huaj, gjĂ« qĂ« pĂ«rbĂ«n pĂ«rparĂ«si, si dhe Ă«shtĂ« nĂ« funksion tĂ« pĂ«rmirĂ«simit dhe tĂ« zhvillimit tĂ« politikave favorizuese nĂ« fushĂ«n e krijimtarisĂ« artistike pĂ«r vendin tonĂ«.

Dokumenti

“Implementimi i zbatimit tĂ« projektit nĂ« ridimensionimin e ambienteve tĂ« RezidencĂ«s Qeveritare, Vila nr. 31, ka pĂ«r qĂ«llim tĂ« ruajĂ« karakterin e saj ceremonial, por njĂ«kohĂ«sisht tĂ« jetĂ« edhe i hapur pĂ«r publikun. Duke qenĂ« se, dokumenti “Projekti i RezidencĂ«s Qeveritare, Vila nr. 31”, i klasifikuar “Konfidencial”, pĂ«rbĂ«n njĂ« element tĂ« rĂ«ndĂ«sishĂ«m pĂ«r zhvillimin e procedurĂ«s sĂ« hapur tĂ« prokurimit publik, me objekt: “Rikonstruksioni i RezidencĂ«s Qeveritare, Vila nr. 31”, ai duhet tĂ« deklasifikohet.”- thuhet nĂ« bibliografinĂ« e informacionit tĂ« deklasifikuar nĂ« DrejtorinĂ« e ShĂ«rbimeve Qeveritare dhe qĂ« bĂ«het publik nga rtsh.al.

NjĂ« kopje e publikimit tĂ« bibliografisĂ« do t’i dĂ«rgohet zyrtarisht edhe DSIK-sĂ«.

ÇfarĂ« Ă«shtĂ« “Vila nr. 31” dhe pse mori kĂ«tĂ« emĂ«r?

Kur bĂ«het fjalĂ« pĂ«r ish- vilĂ«n e diktatorit Enver Hoxha, ende publiku nĂ« ditĂ«t tona i  referohet kĂ«tij objekti si “Vila nr.31”.

Pavarësisht se kuptimi i këtij numri, pas përmbysjes së sistemit komunist ka rënë, dhe nuk figuron gjëkundi, prap ky numër vijon të mbetet në fuqi. Rajoni i banimit të udhëheqësve të partisë e të shtetit administristrohej nga pikëpamja e sigurisë nga Drejtoria e Dytë e Sigurimit të Shtetit në MPB.

Objektet kryesore kishin nga njĂ« numĂ«r. NĂ« kohĂ« lufte, nga tĂ« gjitha pikĂ«pamjet, kĂ«to objektet administroheshin nga MPB-ja. NĂ« fakt i ka mbetur “Vila nr. 31”, pasi me kĂ«tĂ« numĂ«r ishte nĂ« listĂ«n e MinistrisĂ« sĂ« PunĂ«ve tĂ« BrendĂ«shme, qĂ« do tĂ« ruhej nĂ« rast lufte.

Ndërtesa e ish- vilës së Hoxhës

Vila ku ka jetuar ish- diktatori komunist, Enver Hoxha, është një ndërtim i periudhës së komunizmit me një arkitekturë e cila imiton, në një pjesë të saj, deri diku arkitekturën e viteve 30-të. Kurse pjesa tjetër është një ndërtim i rëndë betoni e veshur me pllaka të bardha guri.

Kjo shtëpi, e ndodhur në zonën e ish- Bllokut, ka qenë një objekt i paprekshëm, tabu, dhe i veshur me shumë mister në kohën e diktaturës komuniste.