Transmetuar më 24-12-2022, 11:32

Filozofët besojnë se kanë zbuluar pse gratë vazhdojnë të kryejnë në mënyrë disproporcionale më shumë punë shtëpie dhe kujdesen ndaj fëmijëve në kohët moderne, ndërsa burrat mendohet se bëjnë të paktën gjysmën e tyre.

Një studim filozofik i jep përgjigje pyetjes së përjetshme, pse femrat bëjnë më shumë punë shtëpie, ndërsa meshkujt mendojnë se nuk është kështu. Filozofët besojnë se kanë zbuluar pse gratë vazhdojnë të kryejnë në mënyrë disproporcionale më shumë punë shtëpie dhe kujdesen ndaj fëmijëve në kohët moderne, ndërsa burrat mendohet se bëjnë të paktën gjysmën e tyre.

Në artikullin e tyre në revistën "Philosophy and Phenomenological Research", filozofët Tom McClelland dhe Paulina Sliwa e konsiderojnë ndryshimin për shkak të "teorisë së ofertës ekonomike".

"Ne i përjetojmë objektet dhe situatat si "veprime të lidhura në mënyrë indirekte". Ne mbështesim ekzistencën e një perceptimi gjinor të performancës ekonomike. Ne konsiderojmë se pabarazitë në punët e shtëpisë dhe në punë lindin jo vetëm si rezultat i besimeve, dëshirave dhe emocioneve, por edhe si rezultat i dallimeve gjinore në nivelin e perceptimit: Dy partnerët në të njëjtin mjedis shtëpiak mund të përjetojnë mënyra të ndryshme. Psh. një çift i martuar – Jack dhe Jill, për shembull – mund të ndryshojnë në mënyrën se si e perceptojnë mjedisin e tyre të brendshëm: Kur Jill hyn në një kuzhinë të çrregullt, ajo sheh punët që duhen bërë, ndërsa Jack jo."

Jill do të përfundojë duke bërë një pjesë më të madhe të këtyre detyrave dhe Jack përfundimisht do të mbivlerësojë sistematikisht kontributin e tij në punët e shtëpisë dhe do të nënvlerësojë sistematikisht kontributin e gruas së tij.