Transmetuar më 21-09-2022, 12:44

TIRANË- Autoriteti Kombëtar i Ushqimit paralajmëron qytetarët shqiptarë që të mos konsumojnë produktin ‘Wudy’. Në njoftimin e bërë publik për mediat, AKU bën të ditur se pas testimeve laboratorike të kryera në Itali, është zbuluar se ky produkt përmban praninë e Listeria monocytogenes STI55, e cila përbën risk me ndikim serioz për shëndetin e njeriut.

Duke paralajmëruar qytetarët që të mos i konsumojnë dhe t’i kthejnë këto produkte në subjektet ku janë blerë, AKU sqaron se po merr të gjitha masat nëpërmjet kontrolleve zyrtare në operatorët e biznesit ushqimor për identifikimin, bllokimin dhe tërheqjen e produktit nga tregu.

NJOFTIMI I AKU:

Referuar njoftimit të ardhur nga sistemi RASSF (Sistemi i Njoftimit të Shpejtë për Ushqimin dhe Ushqimin për Kafshë) pas analizave laboratorike të kryera në Itali është konstatuar prani e Listeria monocytogenes STI55 duke përbërë risk me ndikim serioz për shëndetin e njeriut, në produktin ëudy me numra lotesh dhe data skadencash si më poshtë:

1. Emri i Produktit: ëUDY 1KG MAXIPAC; a. LOT: 1798614; Datë Skadence: 20/09/2022; b. LOT: 1803199; Datë Skadence: 21/09/2022; c. LOT: 1820077; Datë Skadence: 29/09/2022; d. LOT: 1820665; Datë Skadence: 30/09/2022; e. LOT: 1825669; Datë Skadence: 03/10/2022; f. LOT: 1839979; Datë Skadence: 10/10/2022; g. LOT: 1846239; Datë Skadence: 12/10/2022; h. LOT: 1860349; Datë Skadence: 19/10/2022; i. LOT: 1869650; Datë Skadence: 24/10/2022; j. LOT: 1877305; Datë Skadence: 27/10/2022; k. LOT: 1877867; Datë Skadence: 28/10/2022; l. LOT: 1896612; Datë Skadence: 04/11/2022; m. LOT: 1911738; Datë Skadence: 14/11/2022; n. LOT: 1940129; Datë Skadence: 24/11/2022. 2. Emri i Produktit: ëUDY 250GX15 EST; a. LOT: 1798031; Datë Skadence: 19/09/2022; b. LOT: 1810919; Datë Skadence: 27/09/2022; c. LOT: 1830837; Datë Skadence: 05/10/2022; d. LOT: 1843621; Datë Skadence: 11/10/2022; e. LOT: 1857209; Datë Skadence: 17/10/2022; f. LOT: 1883993; Datë Skadence: 31/10/2022; g. LOT: 1900782; Datë Skadence: 08/11/2022; h. LOT: 1911205; Datë Skadence: 12/11/2022; i. LOT: 1945455; Datë Skadence: 26/11/2022; j. LOT: 1947706; Datë Skadence: 29/11/2022. 3. Emri i Produktit: ëUDY FORM.150GXEST; a. LOT: 1798614; Datë Skadence: 20/09/2022; b. LOT: 1817490; Datë Skadence: 28/09/2022; c. LOT: 1830273; Datë Skadence: 04/10/2022; d. LOT: 1839009; Datë Skadence: 07/10/2022; e. LOT: 1852306; Datë Skadence: 14/10/2022; f. LOT: 1873728; Datë Skadence: 26/10/2022; g. LOT: 1888241; Datë Skadence: 02/11/2022; h. LOT: 1852306; Datë Skadence: 14/10/2022; i. LOT: 1906129; Datë Skadence: 10/11/2022; j. LOT: 1929757; Datë Skadence: 22/11/2022; k. LOT: 1947696; Datë Skadence: 29/11/2022. 4. Emri i Produktit: ëUDY GR.250 X EST.; a. LOT: 1810361; Datë Skadence: 26/09/2022; b. LOT: 1825669; Datë Skadence: 03/10/2022; c. LOT: 1843621; Datë Skadence: 11/10/2022; d. LOT: 1852807; Datë Skadence: 15/10/2022; e. LOT: 1869109; Datë Skadence: 22/10/2022; f. LOT: 1877305; Datë Skadence: 27/10/2022; g. LOT: 1902500; Datë Skadence: 09/11/2022; h. LOT: 1936492; Datë Skadence: 23/11/2022; i. LOT: 1945455; Datë Skadence: 26/11/2022. 5. Emri i Produktit: ëUDY SNACK 100GX35; a. LOT: 1952362; Datë Skadence: 20/11/2022. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit menjëherë pas njoftimit të ardhur nga RASFF po ndërmerr të gjitha masat nëpërmjet kontrolleve zyrtare në operatorët e biznesit ushqimor për identifikimin, bllokimin dhe tërheqjen e produktit nga tregu. Kujdes konsumatorë! Mos i konsumoni këto produkte, kthejini pranë subjekteve ku i keni blerë!