Logo e re e TKOB është plagjiaturë? Pika Pro nën akuzë nga Teatri i Operës
Transmetuar më 10-02-2021, 00:09

Orët e fundit ka qarkulluar në rrjetet sociale një imazh grafik, i cili është komentuar si i ngjashëm apo i njëjtë me logon e re të Teatrit të Operës. Logoja është përgatitur nga Pika Pro, një agjenci marketingu, për të cilën TKOBAP tha sonte se e ngarkon me përgjegjësi ligjore për plagjiaturë.

Në rrjet u publikuan të dhëna që sugjeronin se logoja është marrë në freepik.com me 10 usd dhe TKOBAP pagoi mbi 18 milionë lekë të vjetra për të.

Noa.al kërkoi një koment nga Pika Pro dhe mbetet në pritje të reagimi të mundshëm.

Kjo situatë ka detyruar sonte TKOBAP e drejtuar nga Zana Çela, që të dalë me reagim zyrtar.

Në pamje të parë vërehet një ngjashmëri e madhe me logon e re të TKOBAP, ç’ka me të drejtë ngre dyshime të arsyeshme për një plagjiaturë, thotë TKOBAP në një deklaratë për shtyp që nxori mbrëmjen e sotme.

Për këtë arsye TKOBAP ka sshpjeguar kontekstin dhe rrjedhën e procesit në të cilin është anagazhuar për këtë projekt, si edhe masat që pritet të ndërmerren në lidhje me këtë rast.

Në kuadrin e përurimit të rikonstruksionit të TKOBAP dhe rinovimit të imazhit të tij, më datë 20.11,2019, TKOBAP shpalli konkursin për krijimin e brand-it të ri me fondin prej 1,845,000 lekë përfshirë TVSH-në, i cili doli si rezultat i ofertave të marra nga disa prej kompanive të marketingut në vend.

Në kuadër të ketij konkursi, aplikantët duhet të dorezonin jo vetëm një logo, por një set produktesh marketingu si

Në këtë konkurs morën pjesë 14 kompani të ndryshme, të cilat paraqitën punimet e tyre. Komisioni i vlerësimit përzgjodhi si kompani fituese, Pika Pro sh.p.k, e cila kishte fituar dhe në RTSH ku ndryshoi logon në 2019, logo që u ndryshua një vit më pas.

TKOBAP thotë se, sipas pprocedurës, Pika Pro vuri në dispozicion logon dhe set-in e produkteve të marketingut.

Në këtë pikë TKOBAP ngre duart lart duke pohuar se ashtu si shumë institucione private dhe publike në vend dhe në botë, nuk ka kapacitetin dhe burime njerëzore të specializuara për të verifikuar origjinalitetin e një produkti marketingu siç është logo-ja.

"Plagjaturat janë një realitet i hershëm i krijmtarisë botërore, dhe është pikërisht për të zgjidhur situata të tilla, që mund të ndodhin rëndom dhe janë vështirësisht të evidentueshme në avancë, që çdo punim shoqërohet me anagazhime të forta mbi përgjegjësitë ligjore të origjinalitetit nga ana e autorëve". Prandaj, për të evituar këtë risk potencial, TKOBAP:

1.Ka përfshirë në kriteret e shpallura të ketij konkursi, pikën si vijon “…Punimet duhet të jenë origjinale, të pa publikuara dhe autori duhet të pranojë përgjegjësi ligjore për sa I përket autenticitetit të punimeve të dorëzuara”, si edhe pikën si vijon “…Punimet dhe materialet do të dorëzohen të shoqëruara me një deklaratë autorësie si i vetmi zotërues dhe autor i tyre”.

2.Ka përfshirë në kontratën e firmosur midis TKOBAP dhe kompanisë fituese, parashikimin ligjor si më poshtë:

NENI 5 – DEKLARATA DHE GARANCI 1.Pika Pro i deklaron dhe i garanton TKOBAP-së se të drejtat e kaluara TKOBAP-së në nenin 4 të kësaj kontrate, zotërohen në mënyrë të plotë dhe pa rezervë vetëm nga Pika Pro. 2.Pika Pro i deklaron dhe i garanton TKOBAP-së se punimet dhe materialet janë origjinale, të pa publikuara si dhe mban përgjegjësi ligjore për sa i përket autenticitetit të tyre. 3.Pika Pro deklaron dhe garanton TKOBAP-në se është përgjegjëse ndaj gjithë kërkesave që mund të ngrejë në cilësinë e kërkuesit dhe/ose të paditësit autori apo palë të treta në lidhje me krijimet vizuale, në lidhje me krijimet grafike vizive, si dhe në lidhje me cfarëdo lloj krijimi tjetër si pjesë përbërëse e Logos dhe NewBrandit të TKOBAP-së sipas elementëve dhe zërave të parashikuara në nenin 2 të kësaj kontrate. 4.“Pika Pro” deklaron dhe garanton TKOBAP-në se e çliron plotësisht nga pretendimet e agjensive të ndryshme për mbrojtjen e të drejtave ekskluzive të autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to. Çdo pretendim i ngritur nga ai vete, agjensi të ndryshme për mbrojtjen e të drejtave të autorit apo palë të treta mbi të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to, do të jetë përgjegjësi e Pika Pro dhe TKOBAP është i përjashtuar nga çdo përgjegjësi.

3.Ka kërkuar dhe ka marrë nga ana e autorit, nënshkrimin e “Deklaratës së Autorsisë së New Brand-it të TKOBAP” nëpërmjet të cilës ky i fundit deklaron se të gjitha materialet që përbëjnë “New Brand-in” janë unike dhe krijimtari origjinale, të papublikuara, dhe në pronë të agjensisë “Pika Pro” si autor i vetem dhe posedues i të gjitha të drejtave ligjore që rrjedhin prej saj.

Në konkluzion të sa më sipër: 1.TKOBAP nuk mundet të mbajë përgjegjësi për origjinalitetin e një produkti të tillë, pasi e ka praktikisht të pamundur të filtrojë arkivat publike dhe private të studio-ve apo platformave të marketing-ut në botë. Për këtë arsye, është vetë autori i saj, i cili mban përgjegjësi ligjore për origjinalitetin e produktit, të materializuar në kontratën midis palëve dhe deklaratën e autorësisë.

2.Paketa e propozuar nuk përfshin vetëm krijmtarinë e logos, por një sërë elementësh të cilët shoqërojnë “brand-in”, të përmendura më lart.

3.Vlera e fondit pasqyron çmimin e tregut vendas për këtë shërbim, nisur nga ofertat financiare të marra nga disa prej kompanive të marketing-ut në vend.

4.TKOBAP do të vendosë në funksion të gjithë mekanizmat ligjore dhe kontraktuale për adresimin juridik të këtij problemi, duke bërë përgjegjës autorin për të gjithë dëmin e shkaktuar, në rast se organet kompetente certifikojnë imazhin e logos së TKOBAP si plagjaturë. /noa.al/