Ndodh çudia në Kosovë, nën akuzë një i vdekur prej 17 vitesh  
Transmetuar më 19-08-2019, 22:06

Pasi është vërtetuar se aktakuza ishte ngritur ndaj personit të gabuar,

Prokuroria Themelore në Pejë, pasi pa se ishte ngritur akuza ndaj personit të gabuar, ka hequr dorë nga ndjekja penale edhe ndaj të akuzuarit për vjedhje të rrymës, T.S.

Pas përballjes me një “heqje” të tillë, Gjykata Themelore në Pejë, e ka hedhur poshtë aktakuzën që ishte ngritur në korrik të vitit 2017.

Procesi gjyqësor ndaj personit të gabuar ishte zhvilluar pas ushtrimit të kallëzimit penal nga kompania KEDS, për personin, që më pas, është vërtetuar se ka vdekur para 17 vjetësh në Zvicër.

Por, pasi që seancat kishin dështuar të mbaheshin në këtë rast dhe për ta siguruar praninë e të akuzuarit në seancë gjyqësore, Gjykata Themelore në Pejë, më 17 gusht 2019, kishte lëshuar urdhër-arrest ndaj të akuzuarit për vjedhje rryme, T.S.

Por që të zbatohet ky urdhër-arrest, një person tjetër me emrin T.S, i njëjtë sikur ai në aktakuzë, ishte arrestuar pasi që kishte ardhur nga Zvicra në Kosovë.

Ai është paraqitur në seancë duke deklaruar se nuk është personi për të cilin e akuzon Prokuroria e Pejës. Ai ka thënë se nuk jeton në Pejë, por në një fshat të Komunës së Gjakovës, ku është vërtetuar se emrin dhe mbiemrin e ka të njëjtë me të akuzuarin, por që bëhet fjalë për një person tjetër.

Ai ka thënë se edhe numri personal i tij, dallon me personin që është përmendur në aktakuzë. Në seancën e së hënës, ka marrë pjesë edhe djali i T.S, i cili ka thënë se babai i tij ka vdekur para 17 vjetëve në Zvicër. Pas këtyre informatave, gjykatësja Florije Zatriqi, e ka hedhur poshtë aktakuzën në këtë rast, pasi nga e njëjta, paraprakisht është tërhequr prokurorja Ardiana Veseli.

Prokurorja Veseli ka deklaruar që aktakuza është ngritur në bazë të kallëzimit penal të ngritur nga ana e KEDS-i. “Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor e duke u bazuar edhe në kontatimin e përfaqësueses së KEDS-it u vërtetua që i akuzuari T.S si në aktakuzën e prokurorisë, të dhënat e tij nuk përputhen me të dhënat e paraqitura në kallëzim penal nga ana e KEDS-it. Gjithashtu u vërtetua se personi i paraqitur në kallëzim penal ka vdekur para shumë vitesh, gjegjësisht para 17 vitesh, siç e vërtetoi në këtë seancë edhe djali i tij. Andaj nga të lart cekurat unë si prokurore tërhiqem nga aktakuza ndaj personit të paraqitur në aktakuzë T.S”, ka thënë prokurorja Veseli.

T.S akuzohej se më 5 maj të vitit 2015, në shtëpinë e tij, në Pejë, pa autorizim të furnizuesit, është bërë lidhje e paligjshme me rrjetin elektrik, duke i shkaktuar dëm KEDS-it në shumën prej 564.44 euro. Por nëse është llogaritur dëmi, është ngatërruar çështja për personin që mban përgjegjësi.

Loading...
Loading...