Shtypi

Të nderuar lexues, kjo është pasqyra e shtypit për sot,  e shtunë 16 nëntor 2019. Në faqet e para të gazetave kryesore në Shqipëri, spikat çështja e Gjykatës Kushtetuese. Po ashtu gjendet edhe një intervistë me kryetaren e partisë Lëvizja...
Më Shumë...