Updated; 24-06-2024, 00:16

English version below

Microsoft Office është paketa më popullore e produktivitetit në botë. Me 30% të pjesës së tregut global të softuerit zyrtar, Microsoft Office është një nga paketat kryesore në botë dhe produkti me pagesë më i popullarizuar.

Megjithatë, për shumë pronarë të bizneseve të vogla është e vështirë të justifikojnë shpenzimin, pavarësisht fuqisë së konsiderueshme të paketës së mjeteve të Microsoft.

Por tani dhe për një kohë të kufizuar, nëpërmjet këtij publikimi Special tek noa.al, ju mund të siguroni Ultimate Microsoft Office Professional 2021 for Windows and Windows 11 Pro Bundle për 38.99€ (Ju lutem fusni kodin e kuponit “NO62”) tek Keysfan’s Software Special Sale.

Kjo paketë softuerike përfshin licenca të përjetshme për Windows 11 Pro dhe Microsoft Office Professional 2021, dhe është në shitje për një çmim të veçantë të zbritur në Shitjen Speciale të Softuerit.

Windows 11 Pro për 13,63€ (Kodi i Kuponit "NO50") është përmirësuar për botën e punës hibride. Ka veçori të reja produktiviteti, AI dhe siguri të shtuar, për t’ju ndihmuar të bëni punën tuaj më të mirë, qoftë në zyrë, në tavolinën tuaj në shtëpi apo në kafe. Me layoute të personalizuara, ridocking, dhe veçori të tjera që ju lejojnë të personalizoni Windows sipas preferencave tuaja për të punuar në mënyrën më të pandërprerë se kurrë më parë, dhe me Microsoft Office, ju do të jeni në gjendje të bëni edhe më shumë.

Microsoft Office Pro 2021 for 28,95€ (Kodi i Kuponit "NO62") përfshin Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher dhe Access. Nëse keni më shumë PC, nuk mund të humbisni çelësin e Office 2021 Professional Plus për 5 PC, që kushton 17,65€ për çelës. Është gjithçka që i duhet dikujt për të përpunuar numra, shkruar dokumente, krijuar prezantime, përmirësuar komunikimin, dhe shumë më tepër. Plus, ndërfaqja unike e bazuar në ribbon bën më të lehtë aksesimin e veçorive, mjeteve dhe personalizimit në të gjitha programet.

**62% zbritje në Microsoft Office përjetë (Kodi i Kuponit: NO62)**

Office 2021 Professional Plus Key – 1 PC – 28.95€

Office 2021 Professional Plus 2 Keys Pack – 51.65€ (Vetëm 25.83€/Key)

Office 2021 Professional Plus 3 Keys Pack – 72.25€ (Vetëm 24.08€/Key)

Office 2021 Professional Plus Key – 5 PCs – 88.25€ (Vetëm 17.65€/PC)

Office 2019 Professional Plus Key – 1 PC – 20.29€

Office 2019 Professional Plus Key – 2 PCs – 34.55€ (Vetëm 17.28€/PC)

Office 2016 Professional Plus Key – 1 PC – 20.09€

Office 2021 Home and Business Key for Mac – 79.99€

Office 2019 Home and Business Key for Mac – 29.11€

Office 2016 Home and Business Key for Mac – 28.11€

Office 2021 Home and Business Key for Mac – 2 Keys – 151.98€ (Vetëm 75.99€/Key)

 **50% zbritje në Sistemet Operative të Microsoft (Kodi i Kuponit: NO50)**

Windows 11 Professional Key – 1 PC – 13.63€

Windows 11 Professional 2 Keys Pack – 25.88€ (Vetëm 12.94€/Key)

Windows 11 Professional 3 Keys Pack – 36.12€ (Vetëm 12.04€/Key)

Windows 11 Professional 5 Keys Pack – 55.05€ (Vetëm 11.01€/Key)

Windows 11 Home Key – 1 PC – 26€

Windows 10 Professional Key – 1 PC – 8.78€

Windows 10 Professional 2 Keys Pack –15.25€ (Vetëm 7.63€/Key)

Windows 10 Professional 5 Keys Pack – 34.99€ (Vetëm 6.99€/Key)

Windows 10 Home Key – 1 PC – 8.58€

Windows Server 2022 Standard Key – 1 PC – 26.19€

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC – 12.81€

**Versione të tjera: 62% zbritje në Office dhe Pako (Kodi i Kuponit: NO62)**

Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus Keys Bundle – 38.99€

Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus Keys Bundle – 31.15€

Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus Keys Bundle – 34.99€

Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus Keys Bundle – 25.75€

Project Professional 2021 Key – 1 PC – 25.70€

Visio Professional 2021 Key – 1 PC – 22.97€

**Oferta fantastike që do t’ju befasojë! Marrëveshje absolutisht e shkëlqyer!**

Windows 10 Pro – 50 Keys – 325€ (Vetëm 6.5€/Key)

Windows 10 Pro – 100 Keys – 600€ (Vetëm 6€/Key)

Windows 11 Pro – 50 keys – 400€ (Vetëm 8€/Key)

Windows 11 Pro – 100keys – 750€ (Vetëm 7.5€/Key)

Microsoft Office 2021 Pro – 50 Keys – 1050€ (Vetëm 21€/Key) Microsoft Office 2021 Pro – 100 Keys – 2000€ (Vetëm 20€/Key)

**Më të popullarizuarat në softuerët e mjeteve:*

Ashampoo PDF Pro 3 – 18.99€

IObit Driver Booster 11 – 16.39€

Ashampoo Photo Commander 17 – 10.84€

MacBooster 8 Lifetime Subscription – 10.24€

Discover More Tools>>>

Keysfan është një shitës global i çelësave të softuerit, i autorizuar nga Microsoft për të shitur produktet e tyre, dhe mjete të tjera, antiviruse, lojëra, etj. Çmimi i përballueshëm i ka sjellë Keysfan shumë vlerësime pozitive. Keysfan njeh "historinë" e çdo licence që shet, ato janë definitivisht çelësa të vërtetë dhe të ligjshëm. Nëse gjeni një problem pas blerjes, mund të kontaktoni shërbimin ndaj klientit 24/7. Ata do t’ju përgjigjen menjëherë dhe do t’ju ndihmojnë të zgjidhni problemin.

Keysfan ka krijuar një përshkrim të detajuar të produktit. Ju lutem lexoni atë me kujdes para blerjes. Ju do të merrni çelësin dhe informacionin rreth shkarkimit dhe instalimit në emailin që do të bëhet me dërgim të menjëhershëm, ju lutemi kontrolloni gjithashtu dosjen e spam-it ose junk të email-it tuaj.

Mund të klikoni në lidhjen e mësipërme për të hyrë në faqen e detajeve të produktit për informacionin e produktit. Blerje të mbarë!

Emaili për kontakt: [email protected]

**Si të paguani?**

1. Kur jeni te linku këtu, shtoni produktin në shportë dhe plotësoni kodin e kuponit, klikoni "Proceed To Checkout" pas konfirmimit!

2. Pas plotësimit të informacionit të nevojshëm, klikoni "CDZEPay" për të zgjedhur mënyrën e pagesës.

English version

Open New Horizons With Windows 11 Pro for 8 and Boost Your Productivity with MS Office 2021 for 17€ !

Microsoft Office is the world’s most popular productivity suite. With 30% of the global office software market share, Microsoft Office is one of the world’s leading office suites and by far the most popular paid product. However, it’s hard for many small business owners to justify the expense, despite the considerable power of Microsoft’s suite of tools. For a limited time, though, you can lock this Ultimate Microsoft Office Professional 2021 for Windows and Windows 11 Pro Bundle for 38.99€ (Please Enter Coupon Code “NO62”) at Keysfan’s Software Special Sale.

This dual software bundle includes lifetime licenses to Windows 11 Pro and Microsoft Office Professional 2021, and it’s on sale for a specially discounted price for Software Special Sale.

Windows 11 Pro for 13,63€ (Coupon Code “NO50”) was upgraded with the hybrid working world in mind. It has new productivity, AI, and security features to help you do your best work, whether you’re at the office, in your home office, or at the coffee shop. Custom layouts, snap redocking, and other features allow him to fully customize Windows to your preferences to work more seamlessly than ever, and with Microsoft Office, you’ll be able to get even more done.

Microsoft Office Pro 2021 for 28,95€ (Coupon Code “NO62”) includes Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher, and Access. If you have more PCs, you can’t miss Office 2021 Professional Plus Key 5 PCs bunch, which costs 17,65€ per Key. It’s everything anyone needs to crunch numbers, write documents, create presentations, enhance communication, and much more. Plus, the unique ribbon-based interface makes accessing features, tools, and customizations across programs easier than ever.

62% off on Lifetime Microsoft Office (Coupon Code: NO62)

Office 2021 Professional Plus Key – 1 PC – 28.95€

Office 2021 Professional Plus 2 Keys Pack – 51.65€ (Only 25.83€/Key)

Office 2021 Professional Plus 3 Keys Pack – 72.25€ (Only 24.08€/Key)

Office 2021 Professional Plus Key – 5 PCs – 88.25€ (Only 17.65€/PC)

Office 2019 Professional Plus Key – 1 PC – 20.29€

Office 2019 Professional Plus Key – 2 PCs – 34.55€ (Only 17.28€/PC)

Office 2016 Professional Plus Key – 1 PC – 20.09€

Office 2021 Home and Business Key for Mac – 79.99€

Office 2019 Home and Business Key for Mac – 29.11€

Office 2016 Home and Business Key for Mac – 28.11€

Office 2021 Home and Business Key for Mac – 2 Keys – 151.98€ (Only 75.99€/Key)

50% off on Genuine Windows OS (Coupon Code: NO50)

Windows 11 Professional Key – 1 PC – 13.63€

Windows 11 Professional 2 Keys Pack – 25.88€ (Only 12.94€/Key)

Windows 11 Professional 3 Keys Pack – 36.12€ (Only 12.04€/Key)

Windows 11 Professional 5 Keys Pack – 55.05€ (Only 11.01€/Key)

Windows 11 Home Key – 1 PC – 26€

Windows 10 Professional Key – 1 PC – 8.78€

Windows 10 Professional 2 Keys Pack –15.25€ (Only 7.63€/Key)

Windows 10 Professional 5 Keys Pack – 34.99€ (Only 6.99€/Key)

Windows 10 Home Key – 1 PC – 8.58€

Windows Server 2022 Standard Key – 1 PC – 26.19€

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC – 12.81€

More Versions: 62% off on Office and Bundles (Coupon code: NO62)

Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus Keys Bundle – 38.99€

Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus Keys Bundle – 31.15€

Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus Keys Bundle – 34.99€

Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus Keys Bundle – 25.75€

Project Professional 2021 Key – 1 PC – 25.70€

Visio Professional 2021 Key – 1 PC – 22.97€

The amazing sale will shock your jaw! Absolutely great deal!

Windows 10 Pro – 50 Keys – 325€ (Only 6.5€/Key)

Windows 10 Pro – 100 Keys – 600€ (Only 6€/Key)

Windows 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)

Windows 11 Pro – 100keys – 750€ (Only 7.5€/Key)

Microsoft Office 2021 Pro – 50 Keys – 1050€ (Only 21€/Key)

Microsoft Office 2021 Pro – 100 Keys – 2000€ (Only 20€/Key)

Most popular in tools software:

Ashampoo PDF Pro 3 – 18.99€

IObit Driver Booster 11 – 16.39€

Ashampoo Photo Commander 17 – 10.84€

MacBooster 8 Lifetime Subscription – 10.24€

Discover More Tools>>>

Keysfan is a global sales of software keys, which is authorized by Microsoft to sell their products, and other tools, antivirus, games, etc. The affordable price has earned Keysfan a lot of praise. Keysfan knows the "history" of each license it sells, they are definitely genuine and legitimate keys. If you find a problem after purchasing, you can contact the 7/24 customer service in time, and they will reply immediately and help you solve the problem.

Keysfan set up a detailed description of the product. Please read it carefully before purchasing. You will get the key and information about download and installation in the instant delivery email, please also check the spam or junk mail folder. You can click on the link above to enter the product details page for product information. Happy shopping!

Contact email: [email protected]

How to pay?

Add the product to the shopping cart and fill in the coupon code, click "Proceed To Checkout" after confirmation!

After filling in the necessary information, click "CDZEPay" to select the payment method.