Ishte 30 prilli, shtyhet afati i deklarimit të të ardhurave mbi 2 milionë lekë
Transmetuar më 21-04-2020, 07:39

Fundi i prillit është afati i fundit zyrtar për të gjithë individët, të cilët bëjnë deklarimin online të të ardhurave të tyre personale, kur ato i kalojnë 2 milionë lekë (DIVA-Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave). Por, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e COVID-19, Ministria e Financave ka bërë të ditur për “Monitor Ekonomi” se këtë vit do të ketë shtyrje të afatit të deklarimit përtej muajit prill.

Alketa Çabej nga Drejtoria e përgjithshme e Tatimeve tha se “ndërkohë që jemi në një situatë të tillë, Ministria e Financave si hartuese dhe politikë bërëse e akteve normative dhe atyre ligjore është duke marrë hapa për marrjen parasysh edhe të afatit të deklarimit të DIVA-s për të ardhurat e vitit 2019. Akoma nuk është përcaktuar afati se kur do të jetë dorëzimi i DIVA-s, si edhe pagesa, në rast se individët do të kenë pagesa për të kryer. Një afat akoma nuk ka, por ajo që dihet është se afati dorëzimit dhe pagesa do të kenë datë tjetër.”

Të punësuarit që janë në dy, ose më shumë vende pune dhe kanë të ardhura nën 2 milion lekë në vit, do të plotësojnë DIVA-n në prill të vitit 2021, për të ardhurat 12 mujore të 2020.

“Vetë nga gjendja që është, edhe paketa fiskale që hyri në zbatim në janar të 2020, me udhëzimin që është miratuar në 5 prill dhe është botuar në fletore zyrtare është vendosur që të gjithë të dypunësuarit me të ardhura nën 2 milion lekë në vit, do të bëjnë deklaratën e të ardhurave të tyre për të ardhurat gjatë vitit 2020 dhe këtë do t’a deklarojnë në prill të vitit 2021. Kjo vetëm për të dypunësuarit me të ardhura nën 2 milion, pjesa tjetër do të bëjë deklarimet për 2019 me datën e re që do të përcaktohet nga Ministria e Financave”, tha Çabej.

Plotësimi i deklaratës është detyrim për të gjithë personat që kanë të ardhura mbi 2 milion lekë, por edhe për ata të punësuar, që janë në dy, apo më shumë vende pune, që të ardhurat i kanë, mbi 2 milion lekë në vit për deklarimin e këtij viti dhe të gjithë të dy apo më shumë punësuarve nga viti tjetër, pavarësisht nivelit të të ardhurave. Për kategoritë e tjera, mbetet në dëshirën personale plotësimi ose jo i DIVA-s për të përfituar nga disa lehtësi që ajo ofron.

Artan Xhiani, ekspert kontabël pohon se “Skema e zbritjes së shpenzimeve parashikon disa shpenzime, të cilat tatim paguesit individë mund t’i zbresin nga të ardhurat e tyre vjetore. Janë dy lloj shpenzimesh që kualifikohen: Huatë që janë marrë për edukimin e individit që është aplikues ose e të afërmve familjarë direkt. Kategoria e dytë, janë shpenzimet mjeksore që janë paguar për vetë aplikantin ose të afërm të tij, shpenzime që nuk mbulohen nga skema e sigurimit shëndetësor”.

Me ndryshimet ligjore të drejtorisë tatimore dhe ministrisë së financave, në skemën e detyrueshme këtë vit, janë përfshirë 24 mijë të dypunësuar. Këta individë duhet të ruajnë çdo muaj një pjesë të pagës së këtij viti, në mënyrë që të mos rëndohen, kur do t’ju duhet ta paguajnë njeherësh tatimin shtesë, në fillim të vitit të ardhshëm.

Për t’a konkretizuar, në rast se një individ që ka dy paga mujore nga 50 mijë lekë, aktualisht paguan në vit si tatim mbi të ardhurat 62,400 lekë në total pasi llogaritet vetëm 13% e shumës mbi 30 mijë lekë.

Në 30 prill të vitit të ardhshëm, kur të bëhet deklarimi i të ardhurave dhe rillogaritja, ai do të duhet të paguajë shtesë në total edhe 46,800 lekë, pasi tatimi do të llogaritet mbi një pagë të vetme prej 100 mijë lekësh./Monitor

Loading...