Fitimet e bizneseve janë përkeqësuar ndjeshëm, në këto tre qytete gjatë vitit 2018
Transmetuar më 17-04-2019, 07:35

Ecuria e biznesit nuk ka qenë shumë pozitive në qytetet e Tiranës, Elbasanit dhe Vlorës, teksa shihet se bizneset në këto qytete kanë fituar më pak gjatë vitit 2018 në raport me një vit më parë.

Të dhënat zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë se gjatë vitit të kaluar në disa qarqe të vendit të klasifikuara si më të mëdhatë është paguar më pak tatim mbi fitimin.

Në total të ardhurat nga Tatimi mbi Fitimin gjatë vitit 2018 ishin 9% më të larta se më 2017-en, por në tre qarqe ato kanë shënuar rënie.

Në qarkun e Tiranës vitin e kaluar u grumbulluan si tatim mbi fitimin 7,1 miliardë lekë, nga 7,5 miliardë lekë më 2017, me një rënie 5.1 për qind. Gjithsesi Tirana është kontribuuesi më i madh në taksa e tatime për shkak se ka përqendrim të lartë biznesesh. Gjatë vitit 2018 rreth 21 % e tatimit mbi fitimin u pagua nga bizneset e qarkut të Tiranës, duke përjashtuar Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj.

Kjo kategori e bizneseve VIP ka paguar 20 miliardë lekë tatim mbi fitimin më 2018,  ose 70 % të totalit të ardhurave nga TF, teksa pjesa dërrmuese e tyre ushtrojnë aktivitetin në Tiranë.

Rënie të madhe të fitimeve kanë pësuar bizneset e Elbasanit gjatë vitit të kaluar. Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin në këtë qark për vitin 2018 ishin 531 milionë lekë ose 18 për qind më të ulëta se një vit më parë.

Gjithashtu në qytetin e Vlorës arkëtimet nga Tatimi mbi Fitimin shënuan rënie vjetore me 0,2% më 2018.

Ndërsa qarqet më rritjen më të madhe të fitimeve të bizneseve ishin ato të Sarandës, Lezhës, Shkodrës, Durrësit, Korçës dhe Gjirokastrës, shkruan ‘monitor’.

Në qytetin e Sarandës bizneset paguan 54 % tatim mbi fitimin më 2018 se sa më 2017.

Bizneset në qytetin e Lezhës paguan 45% më shumë tatim-fitim se më 2017. Në Shkodër bizneset paguan 37% më shumë tatim-fitim dhe në Durrës e Korçë me nga 15% më shumë secila.

Përgjithësisht të ardhurat nga tatimi mbi fitimit janë rritur në qytete turistike, përveç Vlorës.