Transmetuar më 08-02-2019, 07:32

Shqipëria ka një profil të cekët financiar teksa shihet se popullsia e vendit ka akses shume të kufizuar në shërbimet bankare. Madje shumica e popullsisë në moshë madhore rreth 60 për qind nuk kanë një llogari bankare aktive.

INSTAT nëpërmjet një ankete gjatë vitit të kaluar gjeti se një  në tre gra (32%) dhe 4 në 10 meshkuj të moshës 15-59 vjeç (40%) kanë një llogari bankare në përdorim.

Të dhënat tregojnë se aksesi në një llogari bankare është i rrallën dër të rinj dhe gratë, por vjen në rritje pas moshës 20 vjeç.

Ndërsa është parë se zonat rurale pothuajse janë të përjashtuar nga shërbimet financiare.  Sipas anketës vetëm 17 për qind e të rriturve në zonat rurale kanë llogari bankare kundrejt 47 për qind në qytet.

Të dhënat sipas prefekturave tregojnë se llogaritë bankare në Dibër i kanë burrat, pasi në këtë qark femrat kanë akses shumë të ulët me vetëm 13 % me një llogari në bankë. Në të kundërt në Elbasan dhe Kukës shihet se llogaritë se burrat kanë më pak llogari bankare, pasi vetëm 17 për qind e tyre në secilin qark disponojnë llogari.

Shpërndarja e llogarive bankare është e më e shpeshtë në popullsinë me status me të lartë pasuror.

Aksesi në një llogari bankare, nga 8% në mesin e mesin e grave me të ardhura të ulëta, shkon në 63% midis grave me të ardhura të larta. E njëjta tendencë vlen edhe për burrat.

Sipas rezultateve të anketës pjesa më e madhe e grave kanë akses në vendimet qe lidhen me shëndetin e tyre, blerjet e mëdha në familje, vizitat tek të afërmit.

Pjesëmarrja e grave të martuara në vendimet kryesore rritet në mënyrë të qëndrueshme me moshën, shkruan ‘monitor’.

Gratë e martuara të cilat janë të punësuar dhe kanë një pagë mujore kanë më shumë gjasa të marrin pjesë në vendimet e mëdha në familje në krahasim me gratë që nuk arrijnë të marrin një rrogë mujore edhe pse janë të angazhuara me detyra të mëdha në familje.

Gjithashtu u gjet se arsimimi luan një rol të rëndësishëm në statusin e gruas në familje. Gati 90 për qind e grave të arsimuara me universitet janë pjesëmarrëse me te drejta të barabarta me burrin në vendimet e familjes. Kjo përqindje është më e ulët në mesin e grave me arsim fillor.