Transmetuar më 13-12-2018, 20:04

Shqiptarët kishin të ardhura sa 30 për qind e mesatares së Bashkimit Europian në vitin 2017, sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat.

Kjo shifër ka mbetur e pandryshuar për tre vjet radhazi, si një indikator që vendi nuk ka mundur të beje përpara në procesin e konvergjencës (rritjen me ritme më të shpejta se vendet e zhvilluara të Europës, me synim për të kapur gradualisht standardin e tyre.

Në raport me vendet e tjera, Shqipëria ka të ardhurat më të ulëta për frymë. Na e ka kaluar edhe shteti problematik, Bosnjë Hercegovina, që në 2017 kishte 32% të të ardhurave mesatare të BE.

Në rajon, më mirë paraqitet Mali i Zi, që ka arritur në 46% të mesatares së BE, nga 42% dy vjet më parë. Serbia dhe Maqedonia e kanë nivelin sa 36% të mesatares së BE, me një rënie të lehtë nga nje vit më parë.

Edhe në treguesin tjetër, atë të konsumit individual për frymë, Shqipëria rezulton e fundit, me 39% të mesatares europiane, nga 37% vitin e mëparshëm. Bosnja e ka këtë tregues në 41%, Serbia 45%, Mali i Zi 56%, Maqedonia 41%.

Në Europë, të ardhurat më të larta për frymë i ka Luksemburgu me 253% të mesatares së BE.

Ndërmjet shteteve anëtare në vitin 2017, konsumi për frymë për frymë shprehur në Standardet e Fuqisë Blerëse (PPS) ndryshonte nga 54% e mesatares së Bashkimit Evropian (BE) në Bullgari në 132% në Luksemburg.

Tetëmbëdhjetë shtete anëtare kishin konsum për frymë nën mesataren e BE-së, ndërsa dhjetë shtete anëtare regjistruan konsum mbi mesataren e BE-së në vitin 2017, shkruan Monitor.

Niveli më i lartë në BE u regjistrua në Luksemburg, 32% mbi mesataren e BE-së, përpara Gjermanisë (22% më shumë). Ato u pasuan nga Austria, Danimarka dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilat regjistrojnë nivele rreth 15% dhe 20% mbi mesataren e BE-së, dhe Belgjika, Finlanda, Hollanda, Suedia dhe Franca me nivele rreth 10% mbi mesataren e BE.

Konsumi për banorë në Itali, Irlande dhe Qipro, nivelet ishin më pak se 10% nën mesataren e BE-së, ndërsa Spanja, Lituania, Çekia dhe Portugalia ishin midis 10% dhe 20% më poshtë. Malta, Sllovenia, Greqia, Polonia, Sllovakia dhe Estonia ishin midis 20% dhe 30% nën mesataren.

Pesë shtetet anëtare regjistruan AIC për frymë më shumë se 30% nën mesataren e BE. Letonia, Rumania, Kroacia dhe Hungaria ishin midis 30% dhe 40% më poshtë, ndërsa Bullgaria kishte AIC për frymë më shumë se 40% nën mesataren e BE.

NOA Sondazh