Transmetuar më 13-04-2018, 21:03

Fiks Fare trajtoi problematikën e qytetarit Petraq Dajçe, i cili prej 25 vitesh banon në një shtëpi banimi në rrugën “Thanas Mërtiri”, Pallati 40, Shk 1, Ap 6. Lagja nr 4, Korçë. Gjashtë muaj më parë, kur aplikoi për të marrë certifikatën e pronësisë mësoi, se sipas të dhënave në të, rezulton të banojë në pallatin 5 katësh që ndodhet përballë pallatit ku ai banon aktualisht.

Në certifikatën e pronësisë, ndryshonte numri i pasurisë dhe sipërfaqja. Familja Dajçe e ka blerë këtë apartament rreth 25 vite më parë, me dokumentacion të rregullt nga një qytetar tjetër. Ata disponojnë të gjithë dokumentacionin për të vërtetuar, blerjen, adresën dhe zotërimin e një apartamenti 2+1 dhe jo 1+1 siç rezulton në certifikatën e pronësisë.

Pasi është ankuar në Zyrën e Regjistrimit Korçë, kjo e fundit nuk ka pranuar ta rregulloj këtë problem teknik, pasi sipas saj zanafilla ishte dokumentacioni i sjellë dhe i dhënë nga Enti Kombëtar i Banesave. Por Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, pas ankesës së qytetarit mban një tjetër qëndrim dhe detyron zyrën e Korçës t’i japë zgjidhje. Sipas tyre, zyra, nuk është në kushtet e fshirjes, por të përditësimit apo përmirësimit të të dhënave.

Por pavarësisht këtyre përpjekjeve qytetari nuk kishte marrë zgjidhje.

Zgjidhja e problemit dhe thirrja për bashkëpunim e specialistit.

Gazetarët e Fiks Fare, bashkë më qytetarin, ju drejtua Zyrës së Regjistrimit, ku intervistuan inxhinierin specialist që ishte marrë me regjistrimin e kësaj prone. Sipas tij Petraq Dajçe nuk është i vetmi qytetar që ndodhet në këtë situatë.

“Ne pavarësisht dëshirës, nuk kemi mundësi që ta bëjmë vetë çregjistrimin apo korrigjimin, pasi duhet sipas ligjit të korrigjohet nga institucioni ku është bërë ky gabim, Enti i Banesave”- theksoi ai.

Për këtë arsye dhe në bazë të shkresës që ka nisur Zyra Qendrore do të ngrihet një grup pune që në bashkëpunim më Bashkinë e Korçës dhe dy specialistë të Zyrës së Regjistrimit Korçë, do të bëjnë verifikimet në terren. Vetëm pasi të vijnë përditësimet nga bashkia, do të bëhet edhe afishimi i këtyre ndryshimeve dhe pas 45 ditëve, nëse nuk do të ketë ankesa nga qytetarë, atëherë do të procedohet me përditësimet dhe ky problem do të zgjidhet.

“Ne nuk mund të ndërhyjmë pa bashkëpunimin e bashkisë, pasi ndryshimi i gabimit tek certifikata e njërit qytetar do të kishte efekt domino. Ndaj nëpërmjet këtij emisioni që ndiqet nga të gjithë, kërkojmë ndihmën e qytetarët të punojnë me grupet e terrenit dhe të lajmërojnë për problematika të ngjashme.”  deklaroi specialisti i zyrës së regjistrimit.