Transmetuar më 14-11-2017, 12:12

Enti Rregullator i Ujit miraton vendimin për rritjen e çmimit të ujit në Tiranë. ERU miratoi vendimin e këshillit bashkiak të Tiranës i cili në janar 2017 vendosi rritjen e çmimit të ujit të pijshëm me 20 lekë për m3, nga 45 lek/ m3 në 65 lekë/m3. Ky vendim hyn në fuqi më 1 janar 2018 dhe është i vlefshëm deri në miratimin e tarifave të reja.

Vendimet:

1. Miratimi i tarifave për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a si më poshtë:

2. Pagesa rregullatore vjetore për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a do të jetë 0.6% e të ardhurave vjetore të parashikuara nga aktiviteti.

3. Vendimi i Komisionit Kombëtar Rregullator nr.40 datë 22.12.2011 "Për miratimin e tarifave të ujit për konsum publik për Sha UK Tiranë" shfuqizohet.

4. Ky vendim hyn në fuqi më 01.01.2018 dhe është i vlefshëm deri në miratimin e tarifave të reja. /b.l/noa.al/