Transmetuar më 14-07-2013, 20:31
Gjeni më poshtë numrat fitues të Shorteut Nr.13  të Loto “6 nga 39” të ditës së diel, datë 14 Korrik 2013, të cilët janë: 1, 13, 23, 24 ,28, 29 Edhe kete jave nuk pati fitues me 6 numra te gjetur, duke shenuar keshtu Jackpot ne vleren 16,234,410.65 leke. Kurse me 5 numra te gjetur ishte nje fitues me 200,797 leke. Me 4 numra te gjetur ishin 49 fitues qe marrin secili nga 2,259 leke. Me 3 numra te gjetur ishin 828 fitues qe marrin secili nga 211 leke. Me 2 numra te gjetur ishin 6 239 fitues qe marrin secili nga 100 leke. Më shumë detaje gjeni këtu.

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Password: