Kryesore

Një e katërta e të punësuarve që paguan sigurimeve shoqërore gjatë vitit të kaluar deklaruan paga 24 mijë lekë në muaj sipas të dhënave të INSTSAT referuar listëpagesave në tatime. Në raport me fundit e vitit 2017 numri i atyre...
Më Shumë...